İŞLETME

insanların ihTiyaçlarını doğrudan doğruya veya dolayısıyle karşılamak amacı ile işleyen veya işletilen iktisadi birim olarak tanımlanabilir. Böyle bir tanım geniş anlamlıdır. Aile, atelye, fabrika, devlet bu tanıma göre birer işletmedir. Bir İk-tisadî birimin işletme niteliğine sahip olabilmesi için küçüklüğüne, büyüklüğüne, sürekli olup olmamasına, sahibinin özel veya kamu olmasına bakılmaz. Aranan nitelik bu İktisadî birimin insanların şu veya bu ihtiyacını giderici mal veya hizmet üretiminde bulunmasıdır.
işletmenin bu geniş anlamı yanında bir de dar anlamı vardır. Dar anlamda işletme deyince, teknik bir kuruluş akla gelir ve üretim araçlarının belirli bir mal veya hizmetin ortaya konulması amacı ile plânlı bir biçimde organize edildiği teknik birimlere işletme denir.
Almancası : Unternehmen.
Fransızcası : entreprise.
İngilizcesi : enterprise.

Yorum yazın