İŞ ANLAŞMASI

işveren ile çalıştırılacak kişi yahut kişiler arasındaki sözlü veya yazılı mukaveledir.
İş anlaşması, iki yanlı irade tezahürünün sonucu olabilir, işveren ile hizmete alınacak kişinin ücret ve diğer çalışma koşullarını karşılıklı pazarlıkla kararlaştırmaları gibi..
Önceden işveren tarafından tesbit edilmiş koşulları kabul ederek çalışacak kişinin işe girmesi halinde, bir contrat d’adhésion yahut belirtilmiş bir iradeye uyma durumu söz konusudur. Kadrolu boş yerlere yapılan müracaatlarda olduğu gibi.
iş anlaşması kollektif olabilir. Toplu sözleşmelerdeki gibi..
Almancası : Arbeitsvertrag.
Fransıİcası : contrat de travail, convention de travail.
İngilizcesi : labour agreement.
(Bk; toplu sözleşme, iş rejimleri).

Yorum yazın