İŞ ADAMI

özel sektörde firma yöneticisi olarak veya kendi hesabına kazanç getirici önemli işlerle uğraşan kişidir. Bu terim, piyasa faaliyetinde belirli bir mevkii olanlar için kullanılır. Esnaf veya küçük tacir, iş adamı Olarak nitelendirilmez.
Piyasa çevrelerinde müteşebbis durumunda olanlardan ve işverenlerden genellikle İş adamı diye bahsederler.

Yorum yazın