IBRD

Dünya Bankasının kısaltılmış adıdır.
Almancası : Internationale Bank für Wiederaufbau and Entwicklung.
Fransızcası : Banque Internationale de Reconstruction et de Développement.
İngilizcesi : International Bank for Reconstruction and Development.
(Bk; Dünya Bankası).

Yorum yazın