İbrahim Fazıl PELİN

Türk maliyecisidir.
1886-1944 yıllarında yaşamıştır.
Tahsilini, Selânik Feyziye Rüştiyesinde. Merkez İdadisinde, Mülkiyede ve Pariste yapmıştır. Akademik hayata 1912 de Mülkiye mektebinde Maliye Kürsüsü Profesörü Mustafa Nail Beyin asistanlığı ile başlamıştır. Mülkiyedeki görevi 1912-15 ve 1918-1936 arasında devam etmiş. 1936-1944 arasında İstanbul Hukuk ve İktisat Fakültelerinde maliye profesörlüğü yapmıştır.

Yorum yazın