IBEC

Milletlerarası İktisadî İşbirliği* Bankasının kısaltılmış adıdır.
Almancası : Internationale Bank für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Fransızcası : Banque Internationale pour la Coopération Economique.
İngilizcesi : International Bank for Economic Cooperation.

Yorum yazın