I W W (International Workers of the World)

asrımızın başında Amerika Birleşik Devletlerinde A F L e rakip olarak kurulmuş bir işçi teşekkülüdür.
1905 yılında American Federation of Labor’dan siyasî görüşleri nedeniyle ayrılan bir kısım sendikacı tarafından Chicago’da kurulan / W W, daha ziyade vasıfsız işçileri teşkilâtlandırmayı amaç edinmiştir. Kısa süre içinde maden ocaklarında, ağaç endüstrisinde ve genellikle işçi – işveren ilişkilerinin gergin olduğu alanlarda başarı kazanmış ve üye sayısı aynı yıl 50.000 i bulmuştur.
işçilerin taleplerini dile getirirken militan usullere başvuran I W W. özellikle Birinci Dünya Savaşı esnasında halk efkârının husumetini çekmiş ve bu yüzden birçok eyalette kanun dışı Aân edilmiştir.
Liderlerinden birçoğu takibata ve ağır hapis cezalarına çarptırılan I W W 1913 ten itibaren önemini hızla kaybetmeğe başlamıştır. Bir süre Amerikan işçi hareketinin başında A F L’a rakip olarak görülen bu teşkilât siyasî tutum ve anarşizme varan eylemleri sebebiyle başarıya ulaşamamıştır.
(Bk; A. F. L.. sendikacılık).

Yorum yazın