Henry Ludwell MOORE

Amerikalı iktisatçıdır.
1869- 1958 yıllarında yaşamıştır.
İktisadî olayların tahlilinde, iktisat teorisi ile istatistik tekniğini bir arada uygulamıştır. Arz ve talep elâstiklikleri, prodüktivite değişmeleri, maliyet eğrileri, ücret hadleri ve grevler hakkında ayrıntılı kantitatif araştırmalar yapmıştır.
ilginç bir Konjonktür Teorisi vardır. 1914 de bastırdığı eserinde; konjonktür dalgalanmalarını dönüm başına alınan ürünün artıp azalmasına bağlamıştır. Mahsul bereketi ile hava şartları arasındaki ilişkileri yaptığı gözlemlere dayanarak izah etmiştir. Yağmurun toprak ürünlerini etkile- eliğini ve mahsul bereketinin de İktisadî dalgalanmaları meydana getirdiğini ileri sürmüştür. Pik demiri piyasası ile mahsul durumu arasındaki ilişkileri ortaya koymuştur. Nüfus artışının fiyat hareketlerine etkisini tesbite çalışmıştır. t-1 dönemi üretiminin ve fiyatlarının t dönemi üretimine ve fiyatlarına nasıl tesir ettiğini anlatmıştır.
Ekilen yüzölçümü ile mahsul fiyatları arasındaki ilişkiye ait araştırmalar yapmış ve Henry Schultz, bu araştırmaların- ilhamile Örümcek Ağı Teoremini ortaya koymuştur.
Konjonktür araştırmalarını 1923 yılına kadar sürdürmüştür. Sekiz yıllık devrelere piyasa faaliyeti dışında ve Doğa’da da rastlandığını düşünmüştür. Konjonktür devrelerini ve hava şartlarını Venus gezegeninin geçişine bağlamağa te- • şebbüs etmiştir.
1929 da yayımlanan son eseri Sentetik İktisat adını taşımaktadır. Son eseri, cesaretle kaleme alınmış bir kitaptır. Bu kitabında, Léon Walras’m genel denge denklemlerine istatistiği uygulamak istemiştir.
(Bk; İktisadî dalgalanmalar, İktisadî buhranlar. konjonktür. Konjonktür Teorileri).

Yorum yazın