Hazım Atıf KUYUCAK

Türk İktisatçısıdır.
1897 – 1970 yıllarında yaşamıştır.
Robert Kolejde Ticaret dersi muallimliği ile hocalık hayatına başlamış, bu arada Mülkiye Mektebinde de Ticaret Hukuku, Muhasebe, 1936 da Para – Banka – Borsa derslerini verip, öğretim üyeliği yapmıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi An- karaya nakledilince, derslerine devam etmiştir. 1936 da İş Bankası Malî Müşavirliğini deruhte etmiş, 1940- 1946 arasında Zonguldak Milletvekilliğinde bulunmuştur.
Harp yıllarında İktisadî Koordinasyon Heyeti Genel Sekreterliğini yapmıştır. Radyo Gazetesinin hazırlanmasında görev almıştır. Bütçe Komisyonu sözcülüğünde bulunmuştur.
1946 da Mobil Oil T.A.Ş. Hukuk Müşaviri olarak istanbulda avukatlığa başlamış, aynı zamanda İstanbul Yüksek Ticaret Okulu Para – Banka – Borsa dersi Profesörlüğünü deruhte etmiş, nihayet 1948 de İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Genel iktisat kürsüsü Profesörlüğüne tayin edilmiştir.

Yorum yazın