Gustav von SCHMOLLER

Alman Tarihçi Ekolünün başta gelen temsilcilerinden olup 1838-
1917 yılları arasında yaşamıştır. Halle, Strasbourg ve Berlin üniversitelerinde profesör olarak görev almış ve bir sıra İlmî kuruluş ve yayınların öncülüğünü ifa etmiştir.
Schmoller Alman Tarihçi Ekolünün genç kuşağı olarak bilinen ikinci ve son merhalesinin lideridir. Tarihçi Ekol, genellikle. Klasik ve Neo-Kla- s/A-lerin dedüktif, yani tümdengelim metoduna ve soyut İktisadî insan (homo oeconomicus) mo- delfhe karşı cephe almış ve tarihî – ampirik araştırmaların lüzumuna dikkati çekmiştir. İktisat ilmi. Schmoller’e göre, ilk ağızda soyutlama ve genellemeğe gitmeden tarih, ‘istatistik, antropoloji ilh. yolu ile gerekli bilgi malzemesini toplamak durumundadır. İktisat bu suretle tarih, ahlâk. siyaset ilmi, sosyoloji ve diğerleri ile yakın bir komşuluk halinde ve belki aynı bütün içinde meselelerini inceleyecektir. Bu konular üzerinde Schmoller’in Avusturya Ekolü kurucusu Cari Menger ile tartışması geçen yüzyıl sonunda büyük yankılar uyandırmış ve bu tartışma metot kavgas olarak t;arihe geçmiştir.
Schmoller ve arkadaşları Klasiklerin ayrıca ferdiyetçi görüşüne karşı çıkarak sosyal adalet ve sosyal politika konusunda İsrarla durmuş ve o yolda reformlar üzerine yapıcı teklifler getirmişlerdir.
Schmoller’in öncülük ettiği çığırda iktisat tarihi üzerine çok değerli inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Bu, Tarihçi Ekolün inkâr edilemez olan büyük başarısıdır. Ancak, iktisat ilminin genel ve mantıkî prensipleri fazlaca ihmal edilmekle teori alanında Almanya uzun zaman geri kalmıştır ki, bunda da Schmoller’in ve genellikle tarihçi okulun sorumluluğu inkâr edilemez.
(Bk; Alman Tarihçi Ekolü).

Yorum yazın