Gustav Stresemann kimdir

Alman devlet adamıdır.
1878-1929 yıllarında yaşamıştır.
iktisat doktorudur. Münih’te perakende bira tevziatına dair tezi vardır.
Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yapmıştır.
İlk Cihan Savaşından sonra, Fransız devlet adamı Aristide Briand ile milletlerarası sorunlarda işbirliği yapmıştır. Ruhr havzasından işgal kuvvetlerinin çekilmesini temin etmiştir. Harbin hukuk dışı olduğunu belirten Briand-KeHog Paktının kabul edilmesine çalışmıştır. Lokarno Paktını imzalamıştır. Almanyanın Milletler Cemiyetine girmesini sağlamıştır.
Öldüğü sırada çağımızın en büyük projesini gerçekleştirmeyi hedef tutuyordu. Briand ile beraber Avrupa Birliği hareketini uyandırma kam-panyasına hazırlanmaktaydı.
(Bk; Briand, Avrupa Birliği).

Yorum yazın