GREGARISME

terimini iktisat literatürüne sokan, Wilhelm Röpke’d ir.
Bu kelimenin kökü, Lâtincedeki «gregarius» tür.
Grup halinde yaşayan yaratıkların ferdî şuurdan ve rasyonel anlayıştan yoksun kütlevî tepkilerini ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
Almancası : Gregarismus.
Fransızcası : grégarisme.
İngilizcesi : gregarism.
(Bk; Wilhelm Röpke).

Yorum yazın