Gerhard KESSLER

Türkiyede 18 yıl hocalık yapmış bir Alman iktisatçısıdır. 1883te Prusya’da Wilmsdorf’da doğmuş 1963 te Kassel’de bir ihtiyarlar evinde ölmüştür.
Yüksek tahsilini 1901 – 1907 arasında Berlin ve Leipzig üniversitelerinde yapmıştır. Akademik hayata Jena Üniversitesinde başlamış, 1927-1933 arasında Leipzig Üniversitesinde profesörlüğe devam etmiştir.
1933 te Nasyonal Sosyalist Partisi iş başına gelince, bu rejime karşı cephe alan Kessler’in. yazdığı Mücadele ve Kalkınma adlı eseri üzerine Leipzig Üniversitesindeki profesörlüğüne son verilmiştir. Kessler. Hitler rejimi tarafından kürsüsünden atılan ilk Alman profesörü olup neşriyatı üzerine muhakemesiz ve davasız hapsedilmiş, hemşehrisi olan Hindenburg delâletiyle tahliye edildikten sonra 1933 aralık ayında Türkiyeden davet edilerek, İstanbul’a gelmiştir.
Gerçek bir Türk dostu ve Türkiye hayranı olan Kessler. (memleketimiz) ve (vatanımız) diye bahsettiği Türkiyenin her tarafını gezmiş, Ürgüp ve Şemirkent şehirlerinin fahri hemşehriliğine seçilmiş; «Uludağı Sevenler Cemiyeti»ni tesis etmiş, Hereke’de işçi sitesinin kuruluşunda hizmeti geçmiştir. 1951 de Almanyaya dönünce orada da bir Türk-Alman Dostluk Cemiyeti kurmuştur.
İstanbul Üniversitesinde İktisat ve içtimaiyat Enstitüsünü kurmuş, 15 yıl aralıksız müdürlüğünü yaptığı bu Enstitüye büyük bir kütüphane ka-
zandırmış, Kütüphanedeki 50 bin fişin büyük bir
kısmını doldurmuştur. Bu kütüphane bilâhare İktisat Fakültesi kütüphanesinin nüvesi olmuştur. Türkiyede yazdığı eserleri içinde başlıcaları şunlardır :
1 — Sosyolojıi, İstanbul 1934.
2 — içtimaiyata başlangıç, İstanbul 1938.
3 — İktisat Tarihi, İstanbul 1940, ders not
ları.
4 — Kooperatifçilik, İstanbul 1940.
5 -— İçtimaî Siyaset, İstanbul 1945.
6 — Komün Politikası, İstanbul 1950.
7 — Sosyal Sigorta, İstanbul 1950.
8 — Sosyoloji Notları, İstanbul 1933.
9 — Sosyoloji Dersleri. İstanbul 1936. Bunların dışında çeşitli ilmî mecmualarda
110 u aşan makale ve konferansı neşredilmiştir.
Kessler ahlâkçı ve aksiyoncu bir iktisatçı, tarihçi ve sosyal siyasetçidir. İlmî görüşlerinde ve hayatında daima ahlâki telakkilere büyük bir önem vermiştir. Türkiyede Sosyal Siyaset ilminin kuruluş ve yayılışında büyük hizmeti geçmiştir.

Yorum yazın