Georgi Valentinoviç PLEKHANOV

Rus sosyal felsefecisidir.
1857-1918 yıllarında yaşamıştır.
Devrimcidir. Marksist’tir.
Hayatının büyük kısmını İsviçrede ve italyada geçirmiştir.
Rus Sosyal Demokrat Partisinin çekirdeğini kurmuştur. İşçileri harekete geçirmiştir. Lenın’e işbirliği yapmıştır.
Kapitalizm ve sanayi gelişmeden Rusyada bir devrim olamıyacağını uzun yıllar isbata çalışmıştır.
1903 anlaşmazlığı Sosyalistleri ikiye böldüğü vakit, Menşevikler Plekhanov’un fikirlerini benimsemişlerdir. Plekhanov ise Bolşeviklere katılmış ve Lenin’i bir süre desteklemiştir. Ancak anlaşamayınca, Menşeviklere dönmüştür.
San’at ile ekonomi arasındaki ilişkileri inceleyen dikkate şayan bir eseri vardır.
(Bk; Narodnichestvo, Popülizm, Anarşizm. Nihilizm, Sosyal Demokratlar, Menşevikler, Bolşe- vikler).

Yorum yazın