George Friedrich KNAPP

George Friedrich KNAPP istatistik ve bilhassa para konusunda araştırmaları ile tanınmış bir Alman iktisatçısıdır.1842 – 1926 yılları arasında yaşamıştır.Leipzig ve Strasbourg Üniversitelerinde profesör olarak görev alan Knapp nüfus istatistikle-rinin metodolojisi ile meşgul olmuş, Prusya’da toprak işçilerinin durumu üzerinde ilgi çekici çalışmalar yapmış, fakat asıl şöhretini 1903 de yayımladığı Paranın Devlet Teorisi kitabı ile sağlamıştır. Knapp’a göre para tedavül vasıtası olmak niteliğini yapıldığı maddeden değil, bir ödeme aracı olarak devletin ona verdiği fonksiyondan alır. Bununla madenî para karşısında kâğıt paranın mutat ve meşru “bir tedavül vasıtası olmak vasfı cerhedilemez bir şekilde ispatlanmış oluyordu. Ancak Knapp kâğıt paranın rastgele basımı halindeki tehlikeleri açık seÇik görmüş ve sıkı şekilde kontrol edilmesi gereğini ortaya koymuştur.(Bk; Fiat Para, Devlet Para Teorisi).

Yorum yazın