Garanti bankası kaç yılında kuruldu

GARANTİ BANKASI, 1946 yılında 2.5 milyon lira sermaye ile yönetim merkezi Ankara’da ve iş merkezi istanbulda olmak üzere kurulmuştur. Bilâhare sermayesi 1951 de 5 milyon, 1953 de 10 milyon, 1958 de 20 milyon, 1967 de de 40 milyon liraya çıkarılmıştır.

Garanti Bankası, her çeşit bankacılık muamele ve hizmetlerinden başka bazı bankaların sınaî mü-esseselerin ve ticarî şirketlerin sermayelerine de iştirak etmiştir. İştirak ettiği şirketler arasında Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası, Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası, Kocaeli Bankası, Maden Bankası, Elka Elyaflı Plâke Sanayii, Goodyear Lâstikleri, Garanti İnşaat ve Garanti Ticaret Şirketleri sayılabilir.

1971 sonunda Garanti Bankasının şube sayısı 168, personel sayısı 3241 idi. Toplam mevduatı 1 milyar 666 milyon lira civarında idi.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın