Friksiyonel işsizlik nedir – Friksiyonel işsizlik ne demek

Friksiyonel işsizlik, bir ülkede emek arzı ile emek talebi arasındaki geçici intibaksızlığın sebep olduğu bir işsizlik çeşididir.

Bilindiği gibi işsizliğin en önemli sebebi, emek talebinin emek arzını karşılayamamasıdır. Ancak farazî olarak bir ülkede emek arzı ile emek talebi arasında tam bir denge mevcut olsa, hattâ emek talebi emek arzına nazaran fazla bulunsa dahi, işsizliği mutlak şekilde sıfıra indirmek mümkün değildir. Bunun sebebi işçilerin kısa vadeli yer değiştirmeleri veya daha iyi bir iş aramalarıdır. Emeğin dikey veya yatay oynaklığı, işletmelerde işçi devri friksiyonel işsizliğin belli başlı sebebini teşkil etmektedirler.

Tamamen önlenmesi söz konusu olmayan friksiyonel fârızl) işsizlerin işgücü içindeki oranının %

3 ü bulması iktisatçılar tarafından genellikle normal karşılanmaktadır. Daha yüksek bir oran o ülkede muhtemelen işçi devrinin çok yüksek- olduğunu gösterecektir.

Arızî işsizliği normal sınırlar içinde tutabilmek için çeşitli tedbirlere başvurmak mümkündür.

Bunların başında iş piyasasını mümkün olduğu kadar şeffaf hale getirmek, iş arıyanlarla işçi arı-yanları en kısa zamanda ve her ikisinin isteklerine en uygun şekilde karşılaştırmaktır. Bunun için geniş teşkilâta sahip resmî iş ve işçi bulma kurumla-rına ihtiyaç bulunduğu şüphesizdir. Resmî teşkilâtın gerekir bilgileri taraflara vermesi gerektiğinde mesleki eğitim, mesleğe yöneltme gibi uzun vadeli ve köklü işsizliği azaltması mümkündür.

Diğer taraftan işsizlik sigortasının uygulanmasının da friksiyonel işsizliğin miktarına tesir ettiği şüphesizdir. Kısa süreli işsizlik hallerinde dahi sigortadan ödenek alan İşçinin sık sık iş değiştirmesi mümkündür. Bu sebeple birçok ülkede işsizlik sigortasından yararlanma işsizliğin belirli bir süre devam etmesinden sonra başlamaktadır.

Almancası ; friktionale Arbeitslosigkeit. Fransızcası : chômage frictionnel.

Ingilizcesi : frictional unemployment.

(Bk; mevsimlik işsizlik, konjonktürel işsizlik, gizli işsizlik, teknolojik işsizlik).

Yorum yazın