Frederick Winslow Taylor kimdir hayatı

Rasyonalizasyonun babasıdır.
1856-1915 yıllarında yaşamıştır.
Hayata küçük yaşlarında çırak olarak atılmıştır. Çalışarak Stevens Teknoloji Enstitüsünden diploma almağı başarmıştır. Çelik sanayiinde, hızla ilerleyerek müşavir ve başmühendis mevkilerine yükselmiştir. Bulduğu sistem pratikte olumlu sonuç vermiş ve birçok müesseseler tarafından uygulanmıştır.
Açtığı Rasyonalizasyon çığırına Taylorizm denilmiştir.
Taylorizm sanayide prodüktivitenin artmasını, maliyetlerin düşürülmesini ve ücretlerin yükseltilmesini sağlamıştır. Ucuz ücretin daima işve-ren hesabına en kârlı ücret sayılamıyacağını ortaya koymuştur.
Taylorizmi uygulayan firmalar arasında iflâstan kurtulanlar ve dev korporasyon durumuna geçenler olmuştur.
Amerikanın sanayi alanındaki üstünlüğü, Taylorizmi yaygın şekilde uygulamasile başlamıştır.
(Bk: Rasyonalizasyon. Taylorizm, Fayolizm, akord sistemi).

Yorum yazın