Franz pick

orijinal ve nev’i kişiliğine özel bir non-konformist iktisatçıdır.
Bohemyalıdır. Amerikan * uyruğuna geçmiştir. İktisat tahsilini Avrupada yapmıştır. Leipzig, Hamburg ve Paris Üniversitelerinde okumuştur. Gaston JĞze’in yanında agregasyon imtihanlarını vermiştir.
1929 da Wall Street’de bir borsa çöküntüsü olacağını ve bu borsa çöküntüsünü bir krizin izleyeceğini haber vermiştir. Bu previzyonu ciddiye alınmamış ve gerçekleşmesi bir tesadüf sayılmıştır. % * t
193 ı de İngiliz lirasının devalüasyona sürüklendiğini ve devalüasyon yapmaksızın dışarı altın sızmalarını önlemek mümkün olamıyacağını üç ay önce yazmıştır.
Sterling devalüasyonundan sonra, sıranın dolara geldiğini bir kâhin edâsile belirtmiştir.
Büyük Alman Enflâsyonu esnasında bu ülkenin durumunu izlemiş bir iktisatçı olarak, daima istikrarlı para rejimi tezine taraftarlık etmiştir. Enflâsyonların zararlarını göstermeğe çalışmış ve para erozyonunu durdurmak gerektiğini savunmuştur.
Meslekdaşlan onu bir ilim adamı saymamışlardır. Fakat piyasalardaki muhtemel gelişmeleri önceden haber veren yayımları, bütün dünyanın borsa çevrelerinde alâka ile izlenmiştir.
Resmî altın fiyatın» yükseltmediği takdirde, Amerikanın dış ödeme güçlüklerinden kurtulamı- yacağını iddia etmiştir.
1967 de Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin gümüş fiyatlarına müdahaleden beklediği sonucu alamayacağını ve beyhude zarara uğrayacağını söylemiştir. Dediği çıkmıştır.
1968 de doların ve frangın bir krize maruz kalacaklarını da haber vermiştir.
Şimdiye kadar rastlanmış en büyük iktisat falcısı olduğu söylenebilir.

Yorum yazın