Frank H. KNIGHT

Frank H. KNIGHT Amerikalı iktisatçıdır.1885 de doğmuştur.«Risk, Belirsizlik ve Kân adlı eserinde Klâsik ve Neo-Klâsik Teorilerin ayrıntılı, derin ve objektif bir kritiğini yapmıştır. Üretim dönemi kavramının teorik tahlillerde yanıltıcı olduğunu ileri sürmüştür.

Yorum yazın