Ferdınand LASSALLE

Alman sosyalistidir.
Kendisini ilmi Sosyalizm’in temsilcisi olarak gören doktrin tarihçileri vardır.
1825- 1864 yıllarında yaşamıştır.
Breslavv ve Berlin Üniversitelerinde okumuş ve önceleri Hegel’in düşünce yörüngesine girmiştir.
Marx’n doktrinini incelemiş, onun da etkisi altında kalmış, fakat daha sonra bir Devlet Sosyalizmi Teorisi kurmuştur.
Marx’dan farklı olarak Sosyalizmi millî açıdan görmüştür. Devletçilik ve milliyetçilik esas-ları üzerine bir sosyalist düzen kurulması gerektiğini savunmuştur. Sosyajizmin ihtilâlle değil. Sosyal Demokratların seçimlerle iktidara geçmeleri’sonunda devlet eylemile gerçekleştirilmesini istemiştir. İşçi kooperatiflerine dayanacak bir devlet sistemini savunmuştur.
Ricardo’nun kötümser ücret teorisinden mülhem olarak Tunç Kanununu formüle etmiştir.
Almanyanın siyasî sorunlarında geniş etkili bir rol oynamıştır. Bismark ile liberallerin ötesinde, bir üçüncü kuvvet durumuna geçmiştir. İlk Alman işçi partisinin kurulmasını temin etmiştir.
Bir aşk meselesi yüzünden düelloda öldürülmüştür.
(Bk; Tunç Kanunu, Devlet Sosyalizmi).

Yorum yazın