FEDERAL RESERVE BANKALARI

FEDERAL RESERVE BANKALARI, Amerika’nın emisyon kurumlarıdır.

Bu bankalardan herbiri ayrı bir bölgede emisyon işlemlerini yürütür. «Federal Reserve» Bankalarının bölge sayısı 12 dir.

«Federal Reserve» Bankalarının faaliyeti arasın-

* da ahenk ve koordinasyon «Federal Reserve Board» tarafından sağlanır.

«Federal Reserve» Bankalarının ortakları, bulundukları bölgelerdeki kredi kurumlandır. Kanun gereğince, National Banks’ın Federal Reserve Sistemine üye olmaları zorunludur. Diğer bankaların üyeliğe kabul edilmeleri ise. «Federal Reserve Board» un tasvibine bağlıdır.

Almancası ; Bundesreserve – Banken.

Fransızcası : Banques de Federal Reserve.

İngilizcesi : Federal Reserve Banks.

(Bk; «Federal Reserve Act», «Federal Reserve» Ajanı, «Federal Reserve» Sistemi).

Yorum yazın