Etibank ne zaman kuruldu

Etibank , 1935 yılında kurulmuştur. Bir devlet teşebbüsüdür. Başlıca faaliyet konusu, devlete ait madencilik ve enerji tesislerinin ve yatırımlarının finansmanıdır. Ayrıca, toprak – maden – enerji konularıyla ilgili özel sektörün sermaye yatırdığı firmalara ortak olmaktadır.

1939 da diğer bir kısım kamu kuruluşlarıyle beraber İktisadi Devlet Teşekkülleri örgütünde yer almıştır.

1955 de mevduat kabul etmeğe ve normal bankacılık hizmetlerini görmeğe başlamıştır.

20 milyon lira olan ilk kuruluş sermayesi, gerektikçe artırılarak 1971 de 2 milyara çıkartılmıştır.

Etibank, madencilik ve enerji konularında devlet sektörünün organı olarak çalışmıştır. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ile Elektrik işleri Etüd İdaresinin ortaya koydukları imkânları uygulama görevini Etibank üzerine almıştır. Kendine bağlı müessese-lerin ve işletmelerin finansman ve yüksek kademe yönetim işlerini yürütmüştür. Bakanlık kontrolünün ve müdahalesinin derecesi, hükümetlerin zihniyetine ve kanun hükümlerine göre zamanla değişmiştir.

Etibank camiasında şimdiye kadar yer almış kuruluşların en büyüğü Ereğli Kömür işletmeleridir. Ergani Bakır. Murgul Bakır. Şark Kromları. Çatal-ağzı Elektrik. Sarıyar Elektrik. Soma Elektrik. Ha-zer Elektrik, Küre Bakırlı Pirit. Keçiborlu Kükürt. Emet Kolemanit, Üçköprü Krom, Halıköy Cıva, Keban Simli Kurşun. Boraks ve Borasit ve şebeke tesisleri Etibank’ın teşebbüsü altında kurulmuş ve geliştirilmiştir.

Etibank ayrıca ortaklık statüsündeki devlete ait yahut özel sektörün de sermaye yatırdığı firmalara katılmıştır. Bu firmalar arasında Azot Sanayii. Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralleri, Ankara Sigorta, Çanakkale Seramik Fabrikaları. Çelik Halat ve Tel Sanayii, Çukurova Elektrik, Elektrik Teçhizatı ve İmalât Tesisatı, Kömür İşletmeleri. Madenî İnşaat İşleri, Şahmanis Linyitleri, Türk -Kablo. Karadeniz Bakır İşletmeleri, Türkiye Petrolleri veXi¥d Sanayii zikcediiûbilir.

Yorum yazın