Ernst REUTER

Alman sosyalistlerinin büyük , liderlerindendir.
1889- 1953 yıllarında yaşamıştır.
Siyasete Sosyal Demokrat Partisinde başlamıştır. 1914 de Bund Neues Vaterland sekreteri olmuştur. Harpte. Ruslara esir düşmüştür. Rus ihtilâli patlayınca, Tula kömür madenlerinde çalışan Alman savaş esirlerini eylemlere başlatmıştır. Volga Bağımsız Alman Bölgesi komiserliğine tayin edilmiştir.
Almanya’ya bir komünist olarak dönmüş ve bu partinin Berlin bölge sekreterliğini üzerine almıştır. 1922 de, yeniden Sosyal Demokratlarla birleşmiştir. 1926 da, Magdeborg Belediye Başkanlığı seçimini kazanmıştır. 1932 de, Reichstag üyeliğine seçilmiştir.
Nasyonal Sosyalistler iktidara gelince, onu tutuklamalardır. Ancak iki yıl sonra, İngiltereye gitmesine müsamaha etmişlerdir.
Türkiyede Ulaştırma Bakanlığı müşaviri olarak görevlendirilmiştir. 1938 de, Siyasal Bilgiler Okulunda ders vermeğe başlamıştır. Türkçe yayınlanmış monografileri vardır.
1946 da, Berline dönmüştür. Sosyal Demokrat Partisini teşkilâtlandırmıştır. Ertesi yıl Berlin Belediye Başkanlığına meclis tarafından seçilmiş ve bu seçim müttefikler Kommandatura’stnca iptal edilmiştir. 1948 de partisinin Berlin bölgesindeki zaferi üzerine. Kommandatura tutumunu değiştirmiş ve seçim sonucuna saygı göstermiştir.
Batı Berlini kısa zamanda kalkındırmıştır.
Cesur bir adam, başarılı bir idareci, iyi bir profesör ve yüksek moral seviyeli bir politikacı idi.

Yorum yazın