EMİN HOCA

EMİN HOCA, İlk Türk iktisat müderrislerindendir.

Bohemya’da doğmuştur. 1831 de İstanbul’a gelmiştir. Macar mühtedisidir. 1892 yılına kadar yaşamıştır.

Mülkiye Mektebinde istatistik ve iktisat okutmuştur. Yargıçlık yapmıştır. Mekteb-i Hukuk müderrisliğinde de bulunmuştur.

Yorum yazın