Emil LEDERER

Alman iktisatçısı ve düşünürüdür.
1883- 1939 yıllarında yaşamıştır.
Ekonomi teorisi kavramını tahlil etmiştir. İktisadın ve istatistiğin birer bilim olarak kazandırdıkları imkânları ve yanıltıcı sonuçlara götürebilecekleri halleri aydınlatmağa çalışmıştır. Konjonktür ve krizler üzerinde araştırmaları vardır. Teknik ilerleme ile işsizlik arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştur. Kütle sorunlarını tah
lil etmiştir. Fiyat kontrolü ve vesika sistemlerinin sakıncalarını belirtmiştir, ihtiyaçları ve zevkleri birbirlerinden farklı olan insanların tüketimleri aynı objektif ve yeknesak ölçülerle düzenlenirse, bunun bir yatılı okul öğrencilerine dağıtılan hazır elbiselerden farksız olacağını ileri sürmüştür.

Yorum yazın