Emerson ücret Sistemi

EMERSON SİSTEMİNE göre;

Bir fabrikada uygulanan norm’un üçte ikisini tutturan her işçiye, esas ücreti tam olarak verilir.

Norm’un üçte ikisini aşan işçiye, randımanındaki gelişmeye paralel olarak % 20 ye kadar ayrıca bir prim ödenir.

İşçinin üretimi norm’un üstüne çıktığı takdirde, randıman farkıyle aynı oranda bir prim ücrete ilâve edilir.

Almancası : Emerson – System.

Fransızcası : système d’Emerson.

İngilizcesi : Emerson system.

(Bk; rasyonalizasyon).

Yorum yazın