Emek Şövalyeleri

EMEK ŞÖVALYELERİ veya «KNIGHTS OF LABOR»,

1869 da Amerika’da kurulmuş bir gizli örgüttür.

Emek Şövalyelerinin amacı, çalışanların haklarını savunmaktı. Teşkilât kısa zamanda başarılar kazanmış ve 1880 yılına kadar gizliliğini sürdürmeğe ihtiyaç duymayacak derecede kuvvetlenmiştir. Üyelerinin sayısı bir milyonu bulmuştur.

Ancak 1886 da Şikago’daki bir bomba olayı. Emek Şövalyelerinin itibarını kırmıştır. Örgüt tedricen önemini kaybetmiş ve 1917 de faaliyetini durdurmuştur.

(Bk; John Llewelyn Lewis).

Yorum yazın