Efektif talep nedir

EFEKTİF TALEP, kavramını ekonomi ilmine kazandıran Robert Malthus’tür. Bu kavram. Keynes’\n Genel Teorisiyle önem kazanmıştır.

Efektif talep denilince, arz ve talep dengesini etkileyen ve mübadeleyi kesinleştiren eylem anlaşılmaktadır. Hukuk terminolojisine göre, icap ve kabulün tekemmülü, fiilî talebin gerçekleşmesi demektir.

Efektif talep, alım eğiliminin eylem haline gelme niteliğini belirten kavramdır.

Efektif talep yerine, fiili talep de denilebilir.

Almancası : wirksame Nachfrage, effektive Nachfrage.

Fransızcası ; demande effective.

İngilizcesi : effective demand.

(Bk; Keynes. Malthus, talep, virtüel talep).

Yorum yazın