Efektif nedir – Efektif anlamı

EFEKTİF sözcüğü kaydî para’nin ve kredinin karşıt kavramıdır. Banknot ve madenî sikke halindeki hazır parayı ifade eder.

Bu terim, Lâtince etkinlik anlamına gelen effec-tus’den alınmıştır.

Türkçede ,efektif sözcüğü genellikle kambiyo işlemlerinde kullanılmaktadır. Çek ve poliçe (yahut havale) yerine dövize ihtiyacı olan birisi bunu ban-kont halinde alırsa, elindeki döviz efektif’Ur.

Efektif döviz ile çek ve poliçe kurları arasında fark bulunabilir. Bu fark agio ve arbitraj şartlarından ileri gelir.

Efektif döviz küpürleri arasında da, kur farkları olabilir. 1 ve 50 dolarlık banknotların küpürleri çok defa aynı değildir.

(F. Ergin)

Almancası : Effekten

Fransızcası : effectif.

İngilizcesi ; effective money.

Yorum yazın