Efektif fiyat nedir – Efektif fiyat formülü

EFEKTİF FİYAT, alıcı tarafından bilfiil ödenen bedeldir. Bu terim, virtüel fiyat’ın karşıtıdır.

Satıcının malını sürerken elde etmeği umduğu bedel, virtüel fiyatur. Virtüel fiyat, malın mübadele öncesi umulan değerini ifade eder. Mağaza vitrinine konulmuş etiket .bir artırma veya eksiltmeye teklif edilen rayiç yahut ambalaj üzerine yazılı miktar, virtüel fiyat’Ur .

Mübadelenin tamamlanmasiyle, virtüel fiyat, e-fektif fiyata çevrilmiş olur.

^Efektif fiyatla virtüel fiyat aynı olmayabilir. Alıcının pazarlıkla bir indirim sağlaması, peşin ödeme ıskontosu sağlaması veya borcunu bono olarak ödemesi, efektif ve virtüel fiyatlar arasında fark doğmasına sebep olabilir .

Almancası Kaufpreis.

Fransızcası : prix effectif .

İngilizcesi : buying price.

(Bk; virtüel fiyat).

Yorum yazın