Edwin Robert Anderson Seligman

Amerikalı iktisatçı ve maliyecidir.
1861-1939 yıllarında yaşamıştır.
Berlin, Heidelberg, Paris ve Columbia Üniversitelerinde iktisat ve hukuk öğrenimi görmüştür. Daha sonra Columbia Üniversitesi öğretim kadrosuna katılan Seligman uzun yıllar bu üniversitenin iktisat bölümünün başkanlığını yapmıştır. Bir süre politik iktisat dersleri veren Seligman, sonradan çalışmalarını maliye konularında yoğunlaştırmış ve büyük şöhretini bu alanda yapmıştır.
İngilizce dışında altı dil bilen Seligman bilimsel çalışmaları dışında bir çok organizasyonda aktif görev almıştır. American Economic Asso- ciation’n kurucularından olan Seligman 1902 –
1904 yılları arasında bu kuruluşun başkanlığını yapmıştır.
1913-1915 yıllarında da National Tax Association’ın başkanlığında bulunmuştur. Seligman 1927-35 yılları arasında da International Encyclopedia of the Social Sciences’ ın editörlüğünü yapmıştır.
Zamanında oldukça önemli etkiler yaratan eserleri yabancı dillere de çevrilmiştir. Seligman’ın en önemli eserleri şunlardır : The Shifting and Incidence of Taxation (Verginin İnikâsı ve Yerleşimi); The Economic Interpretation of History (Tarihin Ekonomik Yorumu); The Income Tax (Gelir Vergisi); Progressive Taxation in Theory and Practice (Teoride ve Uygulamada Müterakki ‘ Vergileme). Bunlardan birincisi ile sonuncusu mâliyenin klâsikleşmiş eserleri arasında bugün de önemini muhafaza etmektedir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın