Edward ROGERS

İngiliz hekimidir. Aynı zaman-, ^da’ hukukçudur.
1794 yılında doğmuştur.
Bir iktisat kitabı vardır. Üretimin kendi talebini yaratmadığını, aksine talebin üretimi tahrik
ettiğini savunmuştur. Fiyatı maliyetin değil, talep eğrisinin şekillendirdiğini düşünmüştür. Yüksek ücretin işveren için az kâr demek olamıyacağını savunmuştur. Ücret zamlarının fiyatları harekete getirerek kâr payını besleme olanağını hazırlayacağını ileri sürmüştür.
Verginin yansımasını matematik yöntemle tah* lil etmiştir.
Stanley Jevons ile Irving Fisher’in öneminj belirtmeğe çalışmış oldukları bir ilim adamıdır.

Yorum yazın