Edward A. ROSS

Amerikalı sosyolog’dur.
1866-1951 yıllarında yaşamıştır.
Düşünce sistominin hedefi, sosyal reform’dur. Popülist’dir. Herici’dir. Fikirleri tepkilere ve tartışmalara yol açmıştır. Eserleri, literatürde önemli yer tutmuştur. Modern sosyolojinin gelişmesini teorilerile etkilemiştir.
(Bk; Popülizm, ilericilik).

Yorum yazın