Edgeworth modeli

EDGEWORTH MODELİ, duopol rekabeti hakkındaki Bertrand Çözümünün geliştirilmiş bir variyantıdır.

Joseph Bertrand, duopol rekabetinde mücadele ‘ silâhının arz miktarı değil, fiyat mekanizması olduğunu düşünmüştür. Edgeworth da. bu görüşe katılmıştır.

Bertrand Çözümündeki duopolcü, rakip firma fiyatını veri olarak kabul etmekte ve bu fiyat üzerinden kâr maksimizasyonum sağlayacak şekilde* üretimini ayarlamaktaydı. Edgeworth ise, kısa dönemde her iki rakibin de üretimi değiştiremiyecek-leri bir durumu dikkate almıştır. Kapasitenin sabit olduğu durumda, firmalardan biri fiyat kırıp bütün malını satarsa, diğer firmanın monopolcü durumuna geçebileceğine işaret etmiştir.

Ancak «oyuna gelerek» malını ucuza satıp tüketmiş olan firma, Edgeworth Modelinde, revanş şansına sahiptir. Yeni malı piyasaya sürerken monopol fiyatının biraz altında satış yapmakla, rakibinin sürümünü kesebilecektir .

Bu suretle, duopol piyasasındaki fiyat dalgalanmaları sürekli bir karakter alabilecektir. Her iki firma da. belirli bir fiyat seviyesinde durarak piyasayı paylaşmakla istikrara kavuşacaklarını anlayıncaya kadar, dalgalanmalar ve dolayısiyle fiyat rekabeti devam edecektir.

Almancası : Edgeworth – Modeli.

Fransızcası: solution d’Edgeworth.

İngilizcesi : Edgeworth model.

(Bk; Cournot Modeli, Bertrand Çözümü, Duopol).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın