Döviz Mevduatı Nedir


Döviz Mevduatı Nedir


a) Mevduat dövizle açtırılabilir ve hesabı döviz olarak tutulur. Örneğin 1 milyon sterlin mevduat hesabı açtıran mûdi, ana para ve faizi yine sterlin olarak çekebilir. Dolar, mark veya ülke parası ile çekmek isterse, aynca bir transfer operasyonu yapılır. Mevduat sterlin piyasası faizi ödenir.

Dövizle açtırılmış ve hesabı döviz olarak tutulan mevduat, banka iç piyasada döviz satışı yapmadıkça parasal tabana, dolayısıyla para arzına yansımaz.

b) Gevşek kambiyo kontrolü uygulayan para rejimlerinde, otoritelerin koyduklan esaslar çerçevesinde “konvertibl mevduat hesaplan” açtmlabilir.

Konvertibl mevduat hesabı, memleket parasıyla yürütülür. Ancak bu hesap, dövize çevrilebilir mevduat tır. Mevduat sahibi, vade tamamlanınca parasını döviz olarak yine ülke dışına çıkartabilir.

Konvertibl mevduatın sahibine sağladığı menfaat, faiz farkıdır. Güçlü para az faiz, zayıf para yüksek feiz getirir. Fon sahibi yüksek faizi kambiyo * riskine tercih ederek konvertibl mevduat açtırabilir. Konvertibl mevduat parasal tabana yansır. Enflasyo-nist baskı vardır.

c)Konvertibl mevduat ya da dövize çevrilebilir mevduat “kur garantili” olabilir.

Döviz darlığı çeken ülkelere mevduat plasmanı yapanlar, para değerinin düşmesine karşı bir garanti isteyebilirler. Aynca normal faize spread denilen bir zam da yaptırabilirler.

Mevduat sahibi açısından, kur garantili mevduat ile normal döviz mevduatı arasındaki tek fark, faizin yüksekliğidir.

Borç alan ülkede, kur garantili mevduat iki sonuç doğurabilir: Birinci sonuç, amortisör fonksiyonu görecek bir denkleştirme oranı yoksa, gelen dövizin parasal tabanı ve para arzını etkilemesidir. İkinci sonuç, para değerden düşünce, borç miktannın kabarmasıdır. Borç miktannın artması ek enflasyon şoku yaratabilir.

Yorum yazın