Dörtnala Enflasyon Nedir

Dörtnala Enflasyon Nedir – Dörtnala enflasyon Anlamı

Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’sı ile İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Almanya’sında yaşanan enflasyona verilen addır. Fiyat artışlarının artık endekslere sığmaması nedeniyle en hızlı at koşusuna benzetilen bu enflasyon tipini ifade eden terim, teorik analizlerde kullanılmaktan çok, hızlı enflasyo-nist gelişmeleri nitelemek için günlük dilde yer almıştır. Özellikle insanların parasal sisteme genel bir güvensizlik duyduğu ve bunun sonucu olarak sistemlerin çöküş noktasına geldiği dönemlerde dörtnala giden enflasyon koşullan yaşanır. Dörtnala enflasyon kavramı iktisat teorisinde bir analiz aracı da olmamış, buna karşılık özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında kimi ülkeleri enflasyona karşı mücadelede önemli bir bilinç eşiğine vardırmıştır.

Yorum yazın