Donmuş Kredi Nedir

Donmuş Kredi Nedir

Vade uzatmalanna, yenilemelere karşın geri alma tahsili olasılığı zayıf olan, hareketsiz kredilere denilmektedir. Ekonomik hayattaki durgunluk, krediyi kullanan ekonomik birimlerin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki olumsuz gelişmeler, krtedi kullananların yönetim hatalan ve/veya moralitelerinin düşük oluşu, kredilerin donmasına yol açmaktadır.

Yorum yazın