Dönem Kârı Nedir

Dönem Kârı Nedir

Bir işletmenin belli bir döneme ait faaliyetlerini sonuçlarını özetleyen gelir tablosunda ulaşılan kâr rakamını ifade eder. Dönem kân terimi kullanılırken, vergiden önceki mi, yoksa vergiden sonraki kânn mı kastedildiğinin açıkça belirtilmesinde yarar vardır. Bu ihtiyaç, dönem kân ile aynı anlamda kullanılan net kâr terimi için de söz konusudur.

Yorum yazın