Dolaysız Maliyet Nedir

Dolaysız Maliyet Nedir

Birim maliyetinin saptanabilmesi amacıyla, bir işletmenin ürettiği ürünlere doğrudan doğruya yüklenebilen maliyetlere “dolaysız maliyet” ya da “direkt maliyet” denir. Direkt maliyet kavramı, bir maliyet yerine veya bir departmana dolaysız olarak yüklenebilen maliyet kalemlerini de kapsar. Dolaysız maliyetler, bir ürün için ne kadar harcandığı bilinen maliyetlerdir. Bu maliyet kalemi teoride ve uygulamada direkt malzeme yada hammadde ve doğrudan işçilik olarak iki gruba aynlır.

Direkt malzeme, bir ürünün içine giren ve onun ana yapısını oluşturan tüm maddelerdir. Doğrudan işçilik ise doğrudan doğruya ürün ya da üretim işlemleri için harcanan işçiliktir

Yorum yazın