Dolaysız İşçilik Nedir

Dolaysız İşçilik Nedir

Daha çok maliyet muhasebesinde kullanılan bir terimdir.

Bir malın üretim maliyetinin belirlenmesinde doğrudan birim maliyetine katılan gider çeşitlerine dolaysız giderler denir. Bunlann başında dolaysız hammadde ve dolaysız işçilik giderleri yer alır.

Bir işletmenin ürettiği mallar ya da yaptığı hizmet için harcanan ve maliyetlere doğru dan yüklenebilen işçilik, dolaysız işçiliktir. Bu işçilik, el emeği ve basit araçlarla hammaddeye biçim verme niteliğinde olabileceği gibi, çok modern makineleri kullanmak biçiminde de olabilir. Bu çeşit işçilik karşılığı ödenen ücretler, maliyet içinde dolaysız işçilik payını temsil eder. İşçinin eline geçen net ücret dışında kalan sigorta ve sendika aidatlan gibi kesenekler ise genel imalât giderleri içinde yer alır.

Yorum yazın