Dolaylı Maliyet Nedir

Dolaylı Maliyet Nedir

Bir işletmenin ürettiği ürünlere doğrudan doğruya yüklenemeyen tüm maliyet unsurları “dolaylı maliyet “yada ‘endirekt maliyet ” diye tanımlanır. Bu tür maliyet kalemleri genel üretim maliyetler (GÜM) kavramı çerçevesindedir.

Dolaylı maliyet niteliğindeki maliyet kalemleri, dolaysız malzeme ve dolaysız işçilik dışında kalan tüm maliyet kalemlerini kapsar. Bu tür maliyetlerin başlıcalan şunlardır: Dolaylı malzeme, dolaylı işçilik amortismanlar, enerji, kiralar, sigorta primleri, vergiler, resimler, harçlar

Yorum yazın