Dolaşımdaki Para Nedir

Dolaşımdaki Para Nedir

Dolaşımdaki para stoku, merkez bankası parası hacmi (rezerv para miktan) ile ticaret bankalan parası hacminden (kaydı para hacminden) oluşur. Fiilen dolanan para ise, dolanımdaki bu para stokundan banka sisteminin rezervlerinde bulunan para miktarının düşülmesiyle bulunur. Bu, halkın elinde tuttuğu paraya da dar anlamda dolanan para olarak nitelenir.

Dolaşımdaki para stoku artışının egzojen kaynaklan üç gruba aynlabilir: a) Merkez bankası kredileriyle finanse edilen hazine harcamalan, b) Ödemeler dengesi fazlalığının neden olduğu döviz girişleri, c) İddihanın çözülmesi.

Merkez bankasının Dolaşımdaki para stoku üzerinde gerçekleştirdiği denetimin aracı ise banka liki ditesi (parasal taban)dır. Merkez bankası banka likiditesi üzerinde üç değişik eyleme geçerek dolanımdaki para miktarını değiştirebilir. Bunlar, 1) Açık piyasa işlemleri yapmak, 2) Zorunlu rezerv oranlarını değiştirmek, 3) Reeskont oranlarını değiştirmektir.

Yorum yazın