Dolar Nedir – Doların tarihi

Dolar Nedir – Doların tarihi

Dolar sözcüğü, 16. yy’dan sonra Alman para birimi olarak kullanılan “Thaler’in değişmiş bir şeklidir. Amerika’nın keşfinden sonra İspanya krallan tarafından yaratılan gümüş parayı ifade eden “Dolera’dan gelmektedir.

Dolar, 22 Haziran 1776 dan beri Amerika Birleşik Devletleri nin para birimidir. ABD bağımsızlığına kavuşunca dolar gümüş para olarak basılmaya başlandı ve 1786’da ağırlığı 24,3 gr. olarak belirlendi. 1792’de bimetallizm (çift metalli sistem) uygulanarak tartımın kapsamına altın da alındı; 1 dolar, 24,06 gr. saf gümüş ve 1.603,8 miligram saf altına eşit sayıldı. Altından kaçış karşısında 1837 de tanım değişti. 1849 da Kaliforniya’daki alün yataklannın keşfedilmesinden sonra ise ilk altın dolarlar basıldı. Ne var ki boyutları çok ufak olan bu paralar fazla yaygınlaşmadı. 1933-34 yıllannda bütün altın paralar devlete devredilerek altın külçe sistemine geçildi. Bu sistemle altm-dolar paritesi 1 ons altın (yaklaşık 31 gr.) = 35 $ olarak saptandı ve dolanıma sürülecek dolarlar için % 25 altın karşılık bulundurma zorunluluğu getirildi. ABD içinde dolarlann altına çevrilmesi de yasaklandı ve altın rezervlerinin yalmz dış taleplerin karşılanmasında kullanılması öngörüldü. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Bretton-Woods sistemi, dolara bütün uluslararası işlemleri düzenlemek gibi çok önemli bir işlev tanıyarak bu para birimini “anahtar para” durumuna getirdi. Ancak 1971’de ABD, sahip olduğu altın rezervleri ileyaratıl-mış olan dolar hacmi arasındaki açığın büyük boyutlara erişmesi karşısında, dolann altına konvertibilite-sini kaldırmıştır.

ABD Dolan 100 Sent e ayrılmaktadır. Amerikan Dolanndan türeyen Kanada Dolan da aynı şekilde 100 Sent e bölünmüştür.

Yorum yazın