Dolar Açığı Nedir

Dolar Açığı Nedir

İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın yeniden onarımı sırasında oluşan büyük Dolar açığı, iktisat terminolojisine bu sözcüğü soktu. Sözcük başlangrçta salt Arupa’daki döviz kıtlığını tanımlarken, günümüzde gelişmekte olan olan tüm ülkeler grubunun karşılaştığı döviz açığını nitelemekte kullanılmaktadır.

Kıta Avrupası’nda İkinci Dünya Savaşı sonrası mal açığı başgösterdiğinden, insanların elindeki kulanılmamış birikimler Avrupa ülklerinin ithalâtım tüketim mallan yönünden de önemli ölçüde artırmış, dolayısıyla eldeki döviz rezervleri büyük oranda tükenmiştir. Ancak Amerika’nın başlattığı Avrupa Kalkınma Programı ile birlikte Dolar açığı büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

Yorum yazın