Dokuma Sanayii Nedir

Dokuma Sanayii Nedir

İmalât sanayiinin alt sektörlerinden biridir. Uluslararası endüstriyel sınıflamada 321 ana grup kodunu alır. Dokumaya elverişli her türlü tabii elyafların hazırlanması (sentetik ve cam elyafların hazırlanması hariç), iplik haline getirilmesi, her cins iplikten dokuma yapılması, boyanması ve bitirme işleri yapılır. Pamuk çırçırlama, pamuk ipliği yapma, pamuklu dokuma üretimi, yün ipliği üretimi, yünlü kumaş yapımı, doğal ipek ipliği üretimi, ipekli kumaş dokunması, keten, kendir, kenevir ve jüt elyafından iplik ve dokuma üretimi, giyim ve ev eşyası olarak örme ve triko kumaş üretimi, halı ve kilim üretimi, ip, sicim ve urgan yapımı dokuma sanayiinin kapsamına girmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin imalât sanayii sektöründe dokuma sanayii kesiminin payı oldukça büyüktür. Ülkemizde de imalât sanayii içinde bu sektörün payı %15 dolayındadır.

Yorum yazın