Doğal nüfus artışı nedir – Doğal nüfus artışı nasıl olur

kısaca bir ülke nüfusunda sadece doğum ve ölüm gibi tabiî sebeplerden ileri gelen değişiklik olarak alınır. Mutlak tabiî gelişme belirli bir devredeki doğum ve ölümler farkı iken (D – Ö), nisbî tabii nüfus artışı ise bu farkın o devrenin ortalama genel nüfusuna bölün-
D-Ö
mesiyle ( ) elde edilir.
N
D Ö
— — — şeklinde yazılabildiği için bu oran N N
genel .doğum oranı ile genel ölüm oranı arasındaki fark olarak da tanımlanır. Bu oran göçlerden ileri gelen değişiklikleri hesaba katmaz.
Almancası : natürlicher Bevölkerungszuwachs.
Fransızcası : taux naturel de croissance.
İngilizcesi : natural rate of population growth.

Yorum yazın