Doğal Ekonomi Nedir – Doğal İktisat Nedir

Doğal Ekonomi Nedir

Üretim faaliyeti sonunda ortaya çıkan ürünün değişim konusu yapılmadan doğrudan üretime katılan-lar’ arasında paylaşıldığı ekonomik düzendir. Derebeylik düzeninde toprağı işleyen köleler elde ettikleri ürünün bir kısmını toprak sahibine verir, kalanı da kendi aralannda bölüşürlerdi. Bu toplum düzeninde piyasa ve para yoktur. Dışada kapalı olan doğal ekonomi düzeninin üç belirleyici özelliği vardır.

1) Tarıma dayalı bir ekonomik düzendir,

2) Paranın kullanılmadığı bir düzendir,

3) Sanayi öncesi bir toplum düzenidir.

Doğal ekonomi kavramıyle doğal düzen (natural ordert kavramrnı kanştırmamak gerekir. “Doğal düzen”, IS.yy’ın ortalannda Fizyokratların geliştirdiği düşünce sistemi içinde yer alır. Fizyokratlara göre kaynağını Tanndan alan doğal düzenin işleyişine devlet kanşmamalıdır. “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” özdeyişi ilk kez bu iktisatçılar tarafından ortaya atılmıştır

Yorum yazın