Dividant Nedir

Dividant Nedir – Dividant Ne demektir

Anonim şirketlerde, safi kârdan ve bu amaçla ayrılmış yedek akçelerden ortaklara, şirkete yatırmış oldukları sermayeyle orantılı bir şekilde nakit olarak ya da hisse senedi şeklinde dağıtılan paylardır. Dividant dağıtımı şirket genel kurulunun yetkisi içine girer. Uygulamada anonim şirket yönetim kurullan dağıtılmasını önerdikleri kâr payını genel kurula bildirirler. Genel kurul ise bu öneriyi kabul eder ya da etmez. Şirket ana sözleşmesinde belirlenmiş kurallar varsa yönetim ve genel kurul bunlara uymak zorundadır. İşletmelerin dividant dağıtımı karan alırken birçok unsuru (sadece kârlann dağıtılabileceği, işletmenin likidite durumu, borçlanma sözleşmelerinin sınırlamalan, işletmenin yatmmlannın gelec eği, ortaklann özel vergi durumlan, kârlann yıllar itibariyle gösterdiği seyir, dağıtılmayan kârlann vergi durumu ve şirketin halka açık olup olmaması v.b.) aynntılı olarak analiz etmelerinde yarar vardır. Kuramsal açıdan, dağıtılan dividantlann şirketlerin pay senetlerinin pazar değerini etkileyip etkilemediği hususu yukanda sayılan çok yönlü bir analize bağlı olduğundan, kesin ve standart bir çözüme ulaşamamıştır. Bu nedenle, her durumun kendi özellikleri dikkate alınarak dividant ödemelerinin pay senedi pazar değerine etkileri ölçülmelidir. Ülkemizde dividant ödemelerinin pay senedi pazar değerini etkilediği, dolayısıyla bunlar arasında yüksek bir korelasyon olduğu görülmektedir. Nitekim yüksek oranda dividant dağıtan işletmelere ait pay senetleri, sermaye pazannda yüksek fiyatlara alınıp satılmaktadır.

Yorum yazın