DIŞSAL EKONOMİLER – DIŞTAN YARARLANMALAR

DIŞSAL EKONOMİLER – DIŞTAN YARARLANMALAR, sanayi ve hizmet kollarında kaydedilen büyümenin ve gelişmenin kazandırdığı ölçekten yararlanmalardır.

Ulaştırma örgütünün daha iyi bir duruma eriştiğini farzedelim. Boğaz Köprüsünün yapılması, sürat yolları açılması, cer kuvveti yüksek lokomotiflerin hizmete girmesi, demiryollarının çift hat üzerinden işletilmesi… Kısacası servisin-hızlanması, kolaylaşması veya ucuzlaması, o bölgedeki bütün fabrikaların yararına olacaktır. Ulaştırma örgütündeki gelişme, sanayie dıştan tasarruflar dediğimiz bir istifade sağlayacaktır.

Otomobil sanayii imalâtını çoğaltırken.. Lâstik fabrikaları da istihsallerini ona göre ayarlayabilirlerse. .Ve lâstik istihsalinde azalan maliyetler etki-’ siyle bir fiyat ucuzluğu sağlanırsa.. Bu da bir dıştan yararlanma örneğidir.

Almancası : «extern al économies».

Fransızcası : économies externes.

İngilizcesi : external économies.

Yorum yazın